Pełna księgowość dla spółek z o.o. Kiedy należy prowadzić księgi i jakie ma to zalety

Pełna księgowość dla spółek z ooKiedy należy prowadzić księgi i jakie ma to zalety

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. W zależności od rodzaju działalności oraz obrotów przedsiębiorca może być zobligowany do prowadzenia uproszczonej lub pełnej księgowości. Czym się różnią od siebie te dwa sposoby? Kiedy konieczne będzie wybranie pełnej księgowości?

Na czym polega pełna księgowość – najważniejsze informacje

Pełna księgowość przybierająca formę prowadzenia ksiąg rachunkowych należy do najbardziej skomplikowanych metod rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej. Dostarcza jednak pełnego zakresu informacji dotyczących sytuacji finansowej firmy. W niektórych przypadkach przepisy nakładają konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

To metoda skierowana do większych firm. W jej skład wchodzą dokumenty (obowiązujące również w uproszczonej księgowości), a dodatkowo rejestry i ewidencje śledzące zmiany w majątku przedsiębiorstwa. Do pełnej listy zalicza się przede wszystkim:

  • księgę główną (oraz zestawienie obrotów i sald jej kont)
  • dziennik
  • księgi pomocnicze  (oraz zestawienie obrotów i sald ich kont)
  • wykaz składników aktywów i pasywów
  • inne dokumenty gospodarcze.

Księgi rachunkowe wiążą się również z koniecznością sporządzania sprawozdań finansowych (bilansów, rachunków zysków i strat, dostarczania dodatkowych objaśnień czy sporządzanie rachunku przepływów finansowych).

Księgowość pełna a uproszczona – zakres obowiązywania

Księgowość w formie uproszczonej może być prowadzona przez spółki jawne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie czy osoby fizyczne. Podlegają jej również różne organizacje i stowarzyszenia, w zależności od skali działalności. W polskim prawie wskazuje się granicę, która określa, że przychody nie mogą przekraczać wartości 2 mln euro w poprzednim roku obrotowym.

Prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe w przypadku spółek komandytowych, akcyjnych, z o.o. oraz innych podmiotów, w przypadku których odnotowano w minionym roku obrotowym przychody powyżej granicy 2 mln euro. Warto także podkreślić, że na prowadzenie pełnej księgowości można zdecydować się nawet wtedy, gdy nie ma takiego obowiązku prawnego.

Rozbudowana forma księgowości – najważniejsze korzyści

Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się nie tylko z koniecznością dokładnego odnotowywania sytuacji gospodarczych, ale również niesie ze sobą szereg zalet. To przede wszystkim pełna kontrola nad finansową sytuacją przedsiębiorstwa. Dzięki niej można mieć kompleksowy obraz wydatków, kosztów oraz źródeł przychodów.

Pełna księgowość to również większe zainteresowanie ze strony inwestorów. Firma jest wówczas odpowiednio reprezentowana, a przewagę nad innymi może dać jej transparentność związana z sytuacją gospodarczą. Gdy firma jest rozwijana, poszczególne dokumenty wchodzące w skład ksiąg umożliwiają monitorowanie zmian i postępów na rynku. To również możliwość zastosowania odpowiedniej polityki rachunkowości, która będzie najlepsza dla danego przedsiębiorstwa.

Dlaczego trzeba mieć księgową, mając spółkę z o.o.?

Forma rozbudowanej księgowości w określonych przypadkach jest wymagana prawnie. Na podstawie ustawy o rachunkowości spółka z o.o. musi korzystać z pełnej formy. Należy zaznaczyć, że tylko w ten sposób rozliczy się z organami podatkowymi oraz dostarczy danych niezbędnych do analizy sytuacji majątkowej firmy. Prowadzenie księgowości należy zatem powierzyć wykwalifikowanym specjalistom z odpowiednim doświadczeniem. Wówczas można mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostaną odpowiednio zaksięgowane, a kompleksowe sprawozdania dostarczone na czas. Co więcej, profesjonalna firma pełni również funkcję doradcy i często wskazuje przedsiębiorcom, jakie kroki warto podjąć, aby maksymalizować zysk.

Pełna księgowość to najbardziej skomplikowana firma rozliczania się w firmie. Wymaga uwzględniania w ewidencji każdego zdarzenia wpływającego na wynik. Prowadzenie ksiąg to skrupulatne odnotowywanie wydarzeń gospodarczych. Wiąże się to ze sporą odpowiedzialnością, ale gwarantuje również przejrzystość.