Oferowane Usługi

Księgowość – rozliczenie PIT, CIT

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej oraz VAT
  • Rozliczanie podatków:
   • Rozliczenie PIT
   • Rozliczenie CIT
   • Rozliczenie VAT

 

 • Przygotowywanie i przekazywanie do US deklaracji PIT, CIT, PCC, VAT oraz JPK
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz planu kont oraz polityki rachunkowości

Kadry i płace – obsługa kadrowo płacowa

 • Przygotowywanie i sporządzanie list płac
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych: umów zleceń i umów o dzieło z US i ZUS
 • Przygotowywanie i przekazywanie do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11
 • Rozliczanie i składanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie i wysyłanie zgłoszeń i deklaracji do ZUS
Biuro Rachunkowe Końskie